Calling All SEIU 49 Janitors: It’s Time to Fill Out Bargaining Surveys!

What do YOU think?  Fill out the Contract Bargaining Survey to make your voice heard as we prepare to bargain a new Union Contract.

If you work for ABM, SBM, Township, Able, Servicemaster, ESC, ISS, NJSI, or Skyline, click HERE to take the survey.

If you work for Relay Resources, click HERE to take the survey.


¿Qué piensas? Completa la encuesta de negociación de contratos para que tu voz sea escuchada mientras nos preparamos para negociar un nuevo contrato de la Unión. Si trabajas para ABM, SBM, Township, Able, Servicemaster, ESC, ISS, NJSI o Skyline, haz clic AQUÍ para realizar la encuesta.

Si trabajas para Relay Resources, haz clic AQUÍ para realizar la encuesta.


Что ВЫ думаете?  Заполните анкету опроса на тему заключения трудового договора, чтобы заявить о своем мнении в рамках нашей подготовки к переговорам по заключению нового профсоюзного договора.

Если вы работаете в компании ABM, SBM, Township, Able, Servicemaster, ESC, ISS, NJSI или Skyline, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы принять участие в опросе.

Если вы работаете в компании Relay Resources, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы принять участие в опросе.


MAXAAD u maleynaysaa?   Buuxi Ra’yi ururinta Heshiiska Gorgortanka si codkaaga loo maqlo inaga oo isku diyaarinayna in aan gorgortan ka galno Heshiiska Ururka Shaqaalaha ee cusub.

Haddii aad u shaqeyso ABM, SBM, Township, Able, Servicemaster, ESC, ISS, NJSI, ama Skyline, Riix HALKAN si aad u qaadato ra’iyi ururinta.

Haddii aad u shaqeyso Relay Resources, Riix HALKAN si aad u qaadato ra’iyi ururinta.


WEWE una maoni gani?  Jaza Utaftaji wa Maafikiano ya Mkataba ili uwasilishe maoni yako tunapojitayarisha kujadiliana kuhusu Mkataba wa Muungano mpya.

Ikiwa unafanyia kazi ABM, SBM, Township, Able, Servicemaster, ESC, ISS, NJSI, au Skyline, bonyeza HAPA ufanye utafiti.

Comments are closed.